Documents required at the time of Admission


1. Original TC
2. Original Conduct certificate
3. SSLC Book
4. Copy of AADHAR Card
5. Passport size Photo 3
6. I st installment  Fees Rs 7600/- for (Sc/st/ OEC) students Rs. 700 PTA only)

7. Only For SC/ST/OEC/OBH candidates- Cast certificate, Nativity Certificate & Income certificate

Technical Higher Secondary School Thiruthiyad IHRD

 

 

 

        1.  First Allotment (Published on 27-08-2021) New

 

2. Trial Allotment ( Published on 26-08-2021)

 Interview Schedule

       INTEGRATED SCIENCE           01/09/2021 (WEDNESDAY)

TIME

Sure RANK Main list

10 am to 11am

1 to 10

11am to 12 pm

11 to 20

12pm to 1pm

21 to 30

2pm to 3pm

31 to 39

 

  •    PHYSICAL SCIENCE   02/09/2021 (THURSDAY)

 

 

TIME

Sure RANK Main list

10am to 11am

1 to 10

11am to 12pm

11 to 20

12pm to 1pm

21 to 34

 

Documents required

  • Original TC
  • Original CC
  • SSLC book
  • Copy of Aadhaar card
  • Passport size photo -3
  • NCC, SPC etc. Original certificate(if applicable)
  • Fee – 7600/-

( for SC/ST, OEC – 700/-)

 

 

 


 

First Allotment

 

Integrated Science

THSS Thiruthiyad +1 Admission 2021 Integrated Science - Sure List

 

  General - Sure List  
Sl No Appl.No. NAME Rank
1 3119 ASHA N V 1
2 3147 ROHITH B GOVIND 2
3 2325 BHAGYA GIREESH 3
4 2820 INTHAN H H 4
5 56 ARYA V 5
6 3139 SANJANA LAKSHMI S 6
7 2919 EVELYN ANNA SHAJU 7
8 3172 DIYA K 8
9 85 AYSHA HANA 9
10 2373 ANIRUDH. P. RAJESH 10
11 2453 MOHAMED HASHIR T K 11
12 8 AJINA P 12
13 11 AMITH O K 13
14 95 BHADRA SURESH 14
15 14 SUMNESH P P 15
16 69 HANOON P 16
17 2039 BHADRA.M.P 17
18 91 SREYA KRISHNA S 18
19 2183 SAKIR HUSSAIN K 19
20 68 ARSHAK MUBTHASIM 20
21 36 ANAMIKA C 21
22 81 SRAVANA K K 22
23 2040 SAYOOJ K 23
24 2932 MISHEL JOSEPH 24
25 2722 SATHYA JYOTHI K P 25
26 1 ALI SIHAN M 26
27 2718 SURYA NANDA M P 27
28 37 HARIGOVIND M 28
29 2763 NEHA T.P 29
30 35 ANAGHA RAJ V 30
31 20 MUHAMMED NAJI K 31
32 2856 MAYUSHA SITHOSH 32
33 88 DEVADATH K 33
34 25 MOHAMMED HANAN RASHEED 34
35 2049 ABHIJITH DAS K 35
36 2940 AKSHAY KRISHNA C 36
37 84 ANAY ANILKUMAR 37
38 3006 MUHAMMED AFROS 38
39 57 ANUSREE N P 39
       
       
IS -Muslim Sure list      
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 2085 MUHAMMED SHAMIL P 1
2 2742 AFTHASH ROSHAN K P 2
3 2363 AFID AZEEZ EK 3
4 41 FARHAN AHAMMED P T 4
       
       
       
    Ezhava- IS Sure list  
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 2523 DRUPATH S RAJ 1
2 2740 NAVANEETH KANNAN 2
3 2476 VISMAYA M 3
4 73 AADHITYA A 4
       
       
    OBC Hindu- IS Sure list  
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 10 VYSAKH V V 1
2 2335 RAHUL RANGASWAMY 2
       

 

 


Physical Science - Sure List

THSS Thiruthiyad +1 Admission 2021 Physical Science - Sure List
    General - Sure List  
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 2523 DRUPATH S RAJ 1
2 2740 NAVANEETH KANNAN 2
3 40 ANANDHA KRISHNAN V 3
4 41 FARHAN AHAMMED P T 4
5 5 ARUNIMA N 5
6 7 DEIGN GEO REJU 6
7 2476 VISMAYA M 7
8 73 AADHITYA A 8
9 3166 SREEHARI SAHEESH 9
10 76 DEVIKA NAIR 10
11 2044 ALBIN TD 11
12 2917 ADITHYA JYOTHI 12
13 48 SOURAV P 13
14 58 ABHISHEK SIVADAS 14
15 2237 ADHIL RAHMAN T 15
16 74 RIDHUL V 16
17 46 NANDHU E V 17
18 2467 SOORYA KIRAN N 18
19 2930 BASIL K S 19
20 2603 YOGESH P 20
21 2117 JESSIN JOSEPH 21
22 67 ADARSH V V 22
23 2085 MUHAMMED SHAMIL P 23
24 37 VYSHNAV MOHAN 24
25 2358 AVINASH PRAJIL KUMAR 25
26 2879 VISWAJITH N P 26
27 2089 BEN JOHN JAISON 27
28 2742 AFTHASH ROSHAN K P 28
29 2455 ADHITHYAN VIJAY.K 29
30 38 HARIDEV C 30
31 39 ADWAITH ANAND 31
32 19 ATHUL S BABU 32
33 2343 ANUJITH T. S 33
34 19 JIYO BINU T 34
     
    Physical Science -Ezhava Sure list  
       
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 2071 DEVANG V. 1
2 2070 DEVAJ V. 2
3 2053 AAYILYA ANILKUMAR 3
4 45 ANUVINDSAROJ M 4
       
Physical Science - Muslim Sure list
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 2924 MUHAMMED SHERIN 1
2 9 AMIR SHAN 2
3 2363 AFID AZEEZ EK 3
4 2972 FARIS ALI 4
       
Physical Science -Sc/ST Sure list
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 2821 ABHINAV S KUMAR 1
2 2077 JISHNU T S 2
3 2437 NIVEDH T DEEPU 3
4 71 ALEN S PRAMOD 4
5 91 SREYA KRISHNA S 5
       
Physical Science -OBC Hindu Sure list
Sl NO Appl.No. NAME Rank
1 78 GOUTHAM T NATH 1
2 10 VYSAKH V V 2
       

 

 

 


 

 

 

 

 

 

TRIAL ALLOTMENT 

 Provisional RANK LIST (Old)

Integrated Science

THSS Thiruthiyad +1 Admission  2021  Integrated Science - Sure List  
  General - Sure List  
Sl No Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 3119 ASHA N V 11-12-2005 GEN 1
2 3147 ROHITH B GOVIND 04-04-2005 OBC 2
3 2325 BHAGYA GIREESH 31-01-2005 GEN 3
4 2820 INTHAN H H 09-09-2004 OBC 4
5 56 ARYA V 16/05/2006 OBC 5
6 3139 SANJANA LAKSHMI S 08-06-2005 OBC 6
7 2919 EVELYN ANNA SHAJU 04-10-2006 GEN 7
8 3172 DIYA K  30/12/2005 OBC 8
9 85 AYSHA HANA 21/04/2005 OBC 9
10 2373 ANIRUDH. P. RAJESH 23-09-2005 OBC 10
11 2453 MOHAMED HASHIR T K 05-09-2005 OBC 11
12 8 AJINA P 08-01-2006 GEN 12
13 11 AMITH O K 04-04-2005 OBC 13
14 95 BHADRA SURESH 01-07-2006 GEN 14
15 14 SUMNESH P P 23/10/2005 OBC(OBH) 15
16 69 HANOON P  10-05-2005 OBC 16
17 2039 BHADRA.M.P 07-10-2005 OEC 17
18 91 SREYA KRISHNA S 13/03/2005 SCST 18
19 2183 SAKIR HUSSAIN K 25-04-2004 OBC 19
20 68 ARSHAK MUBTHASIM 22/01/2005 OBC 20
21 36 ANAMIKA C 05-01-2005 OBC 21
22 81 SRAVANA K K 15/05/2005 OBC 22
23 2040 SAYOOJ K 07-08-2007 OBC 23
24 2932 MISHEL JOSEPH 18/04/2005 GEN 24
25 2722 SATHYA JYOTHI K P 17/12/2005 OBC 25
26 1  ALI SIHAN M 09-07-2004 OBC 26
27 2718 SURYA NANDA M P 09-10-2005 OBC 27
28 37 HARIGOVIND M 11-07-2005 OBC 28
29 2763 NEHA T.P 12-02-2005 GEN 29
30 35 ANAGHA RAJ V 29/12/2005 OBC 30
31 20 MUHAMMED NAJI K 25/11/2005 OBC 31
32 2856 MAYUSHA SITHOSH 11-07-2005 OBC 32
33 88 DEVADATH K 13/03/2005 OBC 33
34 25 MOHAMMED HANAN RASHEED 27/06/2005 OBC 34
35 2049 ABHIJITH DAS K 29/03/2005 GEN 35
36 2940 AKSHAY KRISHNA C 27/09/2005 OBC 36
37 84 ANAY ANILKUMAR 15/07/2005 GEN 37
38 3006 MUHAMMED AFROS 16/09/2005 OBC 38
39 57 ANUSREE N P 12-05-2005 OBC 39
           
           
IS -Muslim  Sure list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2085 MUHAMMED SHAMIL P 26-02-2005 OBC 1
2 2742 AFTHASH ROSHAN K P 14/04/2005 OBC 2
3 2363 AFID AZEEZ EK 10-09-2005 OBC 3
4 41 FARHAN AHAMMED P T 15/04/2005 OBC 4
           
           
           
     IS- Ezhava- Sure list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2523 DRUPATH S RAJ 06-02-2006 OBC 1
2 2740 NAVANEETH KANNAN 26-08-2005 OBC 2
3 2476 VISMAYA M 26/02/2005 OBC  3
4 73 AADHITYA A 07-02-2006 OBC 4
           
 
     IS- OBC Hindu- Sure list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 10 VYSAKH V V 16/06/2005 OBC(OBH) 1
2 2335 RAHUL RANGASWAMY 07-11-2004 OBC 2
           
           
    IS   Ezhava -Waiting  list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2467 SOORYA KIRAN N  26/02/2005 OBC 1
2 74 RIDHUL V 12-02-2005 OBC  2
3 2455 ADHITHYAN VIJAY.K 08-11-2005 OBC 3
4 67 ADARSH V V 10-12-2005 OBC 4
5 2879 VISWAJITH N P 31-07-2005 OBC 5
6 2327 HARINANDH 14/07/2005 OBC  6
7 2106 ABHINAND S H 17/07/2005 OBC 7
8 80 ABHAY BAIJU 23/06/2005 OBC 8
9 63 ADIKDAS C M 02-02-2006 OBC 9
10 2746 HARINANDHAN M V 27/08/2005 OBC 10
11 2498 SANAND V 24/10/2005 OBC 11
12 2463 ADARSH PRAMOD K K 25-10-2005 OBC 12
13 2871 AKASH E VASANTH 12-09-2004 OBC 13
           
    OBC Hindu- IS Waiting  list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 75 SOORYARJUN T P 13/11/2005 OEC 1
           
           
    Integrated Science  - General waiting list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2851 BIBIN A 20-12-2004 GEN 1
2 2467 SOORYA KIRAN N  26/02/2005 OBC 2
3 5 ARUNIMA N 06-10-2005 GEN 3
4 76 DEVIKA NAIR 16/09/2005 GEN 4
5 2467 SOORYA KIRAN N  26/02/2005 OBC 5
6 74 RIDHUL V 12-02-2005 OBC  6
7 74 RIDHUL V 12-02-2005 OBC  7
8 46 NANDHU E V 01-03-2006 GEN 8
9 2455 ADHITHYAN VIJAY.K 08-11-2005 OBC 9
10 2117 JESSIN JOSEPH 06-07-2005 GEN 10
11 2455 ADHITHYAN VIJAY.K 08-11-2005 OBC 11
12 67 ADARSH V V 10-12-2005 OBC 12
13 67 ADARSH V V 10-12-2005 OBC 13
14 2879 VISWAJITH N P 31-07-2005 OBC 14
15 2879 VISWAJITH N P 31-07-2005 OBC 15
16 2089 BEN JOHN JAISON 22-06-2004 GEN 16
17 70 VAISHNAV P K 15/04/2005 GEN 17
18 2343 ANUJITH T. S 09-09-2005 OBC 18
19 2821 ABHINAV S KUMAR 16/06/2005 SCST 19
20 2890 ABHINAND RAGHUNATH K 25/06/2005 GEN 20
21 2077 JISHNU T S 05-01-2005 SCST 21
22 75 SOORYARJUN T P 13/11/2005 OEC 22
23 2327 HARINANDH 14/07/2005 OBC  23
24 2327 HARINANDH 14/07/2005 OBC  24
25 22 ALBIN THOMAS 02-02-2005 GEN 25
26 2106 ABHINAND S H 17/07/2005 OBC 26
27 2106 ABHINAND S H 17/07/2005 OBC 27
28 2306 HRISHITH SANKAR 17/10/2005 GEN 28
29 80 ABHAY BAIJU 23/06/2005 OBC 29
30 80 ABHAY BAIJU 23/06/2005 OBC 30
31 63 ADIKDAS C M 02-02-2006 OBC 31
32 63 ADIKDAS C M 02-02-2006 OBC 32
33 2746 HARINANDHAN M V 27/08/2005 OBC 33
34 49 DEVANANDAN R NAIR 27/11/2005 GEN 34
35 2746 HARINANDHAN M V 27/08/2005 OBC 35
36 2385 ABHINAV D S 18-04-2005 GEN 36
37 2498 SANAND V 24/10/2005 OBC 37
38 2498 SANAND V 24/10/2005 OBC 38
39 2047 ADITHYA P 03-08-2005 GEN 39
40 2418  MANU KRISHNA V M 17/11/2005 GEN 40
41 71 ALEN S PRAMOD 16/09/2005 SCST 41
42 2046 ADITH M 18/10/2005 GEN 42
43 2463 ADARSH PRAMOD K K 25-10-2005 OBC 43
44 2463 ADARSH PRAMOD K K 25-10-2005 OBC 44
45 79 ATHULJITH T P 21/08/2004 OEC 45
46 2871 AKASH E VASANTH 12-09-2004 OBC 46
47 2871 AKASH E VASANTH 12-09-2004 OBC 47
48 42 ANUROOP AROON K V 05-07-2004 OBC 48

 Go TOP

 

 

 

 


 

PROVISIONAL RANK LIST 

Physical Science

 

THSS Thiruthiyad +1 Admission  2021  Physical  Science

- Sure List

 
    General - Sure List  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2523 DRUPATH S RAJ 06-02-2006 OBC 1
2 2740 NAVANEETH KANNAN 26-08-2005 OBC 2
3 40 ANANDHA KRISHNAN V 05-07-2005 OBC 3
4 41 FARHAN AHAMMED P T 15/04/2005 OBC 4
5 5 ARUNIMA N 06-10-2005 GEN 5
6 7 DEIGN GEO REJU 30/06/2005 GEN 6
7 2476 VISMAYA M 26/02/2005 OBC  7
8 73 AADHITYA A 07-02-2006 OBC 8
9 3166 SREEHARI SAHEESH 02-05-2005 OBC 9
10 76 DEVIKA NAIR 16/09/2005 GEN 10
11 2044 ALBIN TD 18-03-2005 GEN 11
12 2917 ADITHYA JYOTHI 04-10-2005 GEN 12
13 48 SOURAV P 05-11-2005 OEC 13
14 58 ABHISHEK SIVADAS 21/06/2005 GEN 14
15 2237 ADHIL RAHMAN T 19-09-2005 OBC 15
16 74 RIDHUL V 12-02-2005 OBC  16
17 46 NANDHU E V 01-03-2006 GEN 17
18 2467 SOORYA KIRAN N  26/02/2005 OBC 18
19 2930 BASIL K S 06-05-2006 GEN 19
20 2603 YOGESH P 12-09-2005 GEN 20
21 2117 JESSIN JOSEPH 06-07-2005 GEN 21
22 67 ADARSH V V 10-12-2005 OBC 22
23 2085 MUHAMMED SHAMIL P 26-02-2005 OBC 23
24 37 VYSHNAV MOHAN 10-03-2005 SC  24
25 2358 AVINASH PRAJIL KUMAR 15/03/2005 OBC 25
26 2879 VISWAJITH N P 31-07-2005 OBC 26
27 2089 BEN JOHN JAISON 22-06-2004 GEN 27
28 2742 AFTHASH ROSHAN K P 14/04/2005 OBC 28
29 2455 ADHITHYAN VIJAY.K 08-11-2005 OBC 29
30 38 HARIDEV C 11-12-2004 OBC(OBH) 30
31 39 ADWAITH ANAND 09-06-2005 OBC 31
32 19 ATHUL S BABU  19/01/2005 GEN  32
33 2343 ANUJITH T. S 09-09-2005 OBC 33
34 19 JIYO BINU T 23/06/2005 GEN 34
     
    Physical Science  - Ezhava Sure list  
           
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2071 DEVANG V. 15-10-2004 OBC 1
2 2070 DEVAJ V. 15-10-2004 OBC 2
3 2053 AAYILYA ANILKUMAR 22/09/2006 OBC 3
4 45 ANUVINDSAROJ M 01-03-2005 OBC 4
           
    Physical Science  - Muslim Sure list  
           
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2924 MUHAMMED SHERIN 20-04-2005 OBC 1
2 9 AMIR SHAN 20/12/2004 OBC 2
3 2363 AFID AZEEZ EK 10-09-2005 OBC 3
4 2972 FARIS ALI 18-03-2005 OBC 4
           
    Physical Science  - Muslim Waiting list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2979 MUHAMMAD MUHASIN M 08-03-2005 OBC 1
2 2820 INTHAN H H 09-09-2004 OBC 2
3 2453 MOHAMED HASHIR T K 05-09-2005 OBC 3
4 85 AYSHA HANA 21/04/2005 OBC 4
5 68 ARSHAK MUBTHASIM 22/01/2005 OBC 5
6 69 HANOON P  10-05-2005 OBC 6
7 2183 SAKIR HUSSAIN K 25-04-2004 OBC 7
8 1  ALI SIHAN M 09-07-2004 OBC 8
9 20 MUHAMMED NAJI K 25/11/2005 OBC 9
10 25 MOHAMMED HANAN RASHEED 27/06/2005 OBC 10
11 3006 MUHAMMED AFROS 16/09/2005 OBC 11
           
    Physical Science  -Sc/ST Sure list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2821 ABHINAV S KUMAR 16/06/2005 SCST 1
2 2077 JISHNU T S 05-01-2005 SCST 2
3 2437 NIVEDH T DEEPU 23-10-2004 SCST 3
4 71 ALEN S PRAMOD 16/09/2005 SCST 4
5 91 SREYA KRISHNA S 13/03/2005 SCST 5
           
  Physical Science -OBC Hindu Sure list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 78 GOUTHAM T NATH 04-05-2005 OEC 1
2 10 VYSAKH V V 16/06/2005 OBC(OBH) 2
           
  Physical Science -OBC Hindu Waiting list  
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2335 RAHUL RANGASWAMY 07-11-2004 OBC 1
2 75 SOORYARJUN T P 13/11/2005 OEC 2
3 15 ABHIRAM C K 06-12-2006 OBC(OBH) 3
4 26 NAVEEN D KUMAR 17/02/2006 OEC  4
5 42 ANUROOP AROON K V 05-07-2004 OBC 5
6 56 ARYA V 16/05/2006 OBC 6
7 2722 SATHYA JYOTHI K P 17/12/2005 OBC 7
8 37 HARIGOVIND M 11-07-2005 OBC 8
           
           
  THSS Thiruthiyad +1 Admission  2021  General Waiting list - Physical  Science
           
Sl NO Appl.No. NAME DOB CATEGORY Rank
1 2221 AJITH ANIL 17-06-2005 GEN 1
2 70 VAISHNAV P K 15/04/2005 GEN 2
3 87 VISHNU T 06-04-2005 OBC 3
4 55 NEERAJ J PRAKASH 21/05/2005 gEN 4
5 43 ABHISOORYA R S 19/07/2005 OBC 5
6 2050 AAVANI ANILKUMAR 22/09/2005 OBC 6
7 2890 ABHINAND RAGHUNATH K 25/06/2005 GEN 7
8 60 ABHICHANDRA HAREESH 28/01/2006 GEN 8
9 2335 RAHUL RANGASWAMY 07-11-2004 OBC 9
10 75 SOORYARJUN T P 13/11/2005 OEC 10
11 4 SONU SUBHASH T  15/06/2005 OBC 11
12 2979 MUHAMMAD MUHASIN M 08-03-2005 OBC 12
13 2106 ABHINAND S H 17/07/2005 OBC 13
14 90 DEVANANDAN U K 04-05-2005 OBC  14
15 2327 HARINANDH 14/07/2005 OBC  15
16 2306 HRISHITH SANKAR 17/10/2005 GEN 16
17 2376 VYSHNAV E 18/10/2004 OBC 17
18 22 ALBIN THOMAS 02-02-2005 GEN 18
19 2300 JITHU N B 31-03-2005 OBC 19
20 80 ABHAY BAIJU 23/06/2005 OBC 20
21 15 ABHIRAM C K 06-12-2006 OBC(OBH) 21
22 2369 HRISHIKESH.A 11-03-2005 OBC 22
23 2727 ABHINAV A M 26/10/2005 OBC 23
24 26 NAVEEN D KUMAR 17/02/2006 OEC  24
25 63 ADIKDAS C M 02-02-2006 OBC 25
26 2430 ABHINAV S G 13/06/2005 OBC 26
27 49 DEVANANDAN R NAIR 27/11/2005 GEN 27
28 2961 NANDHU U 14-05-2005 OBC 28
29 2498 SANAND V 24/10/2005 OBC 29
30 2746 HARINANDHAN M V 27/08/2005 OBC 30
31 2385 ABHINAV D S 18-04-2005 GEN 31
32 2354 VISHWAS KRISHNAN A 30/06/2005 OBC 32
33 2047 ADITHYA P 03-08-2005 GEN 33
34 2418  MANU KRISHNA V M 17/11/2005 GEN 34
           
35 2463 ADARSH PRAMOD K K 25-10-2005 OBC 35
36 2046 ADITH M 18/10/2005 GEN 36
37 54 ABHAY KRISHNA C 20/12/2005 GEN 37
38 2440 ADARSH. E.K 08-06-2004 OBC 38
39 2871 AKASH E VASANTH 12-09-2004 OBC 39
40 42 ANUROOP AROON K V 05-07-2004 OBC 40
41 2325 BHAGYA GIREESH 31-01-2005 GEN 41
42 2820 INTHAN H H 09-09-2004 OBC 42
43 56 ARYA V 16/05/2006 OBC 43
44 2453 MOHAMED HASHIR T K 05-09-2005 OBC 44
45 85 AYSHA HANA 21/04/2005 OBC 45
46 2373 ANIRUDH. P. RAJESH 23-09-2005 OBC 46
47 11 AMITH O K 04-04-2005 OBC 47
48 68 ARSHAK MUBTHASIM 22/01/2005 OBC 48
49 69 HANOON P  10-05-2005 OBC 49
50 2183 SAKIR HUSSAIN K 25-04-2004 OBC 50
51 2722 SATHYA JYOTHI K P 17/12/2005 OBC 51
52 2932 MISHEL JOSEPH 18/04/2005 GEN 52
53 81 SRAVANA K K 15/05/2005 OBC 53
54 1  ALI SIHAN M 09-07-2004 OBC 54
55 37 HARIGOVIND M 11-07-2005 OBC 55
56 20 MUHAMMED NAJI K 25/11/2005 OBC 56
57 88 DEVADATH K 13/03/2005 OBC 57
58 25 MOHAMMED HANAN RASHEED 27/06/2005 OBC 58
59 2049 ABHIJITH DAS K 29/03/2005 GEN 59
60 3006 MUHAMMED AFROS 16/09/2005 OBC 60
61 84 ANAY ANILKUMAR 15/07/2005 GEN 61
62 2851 BIBIN A 20-12-2004 GEN 62
63 79 ATHULJITH T P 21/08/2004 OEC 63

 

 

 

 

Go TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭕⭕ടെക്‌നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി  -  പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഒരു ചവിട്ടുപടി ⭕⭕

Onle Application -> ihrd.kerala.gov.in/thss

 

ഹയർ സെക്കണ്ടറി പഠന രംഗത്ത് അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി. കേരളത്തിൽ IHRD യുടെ കീഴിലുള്ള 15 സ്‌കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പഠനത്തിന് അവസരമുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്ക് ചിട്ടയായ പരിശീലനം ചെറുപ്പത്തിലേ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ IHRD (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോർസ്സസ്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്) ടെക്‌നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, ബയോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് എന്നി രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകൾ ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെയുള്ള രണ്ടാം ഭാഷ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പൊതു ഹയർ സെക്കണ്ടറിയുമായുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. പരീക്ഷ നടത്തുന്നതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതുമെല്ലാം പൊതു വിഭാഗത്തിലേതു പോലെ സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കണ്ടറി വകുപ്പ് തന്നെയാണ്. IHRD യുടെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളെജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 61 കോളേജുകളുടെ അക്കാദമിക പിന്തുണയും സഹകരണവും ഈ സ്കൂളുകൾക്കുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഐ.ടി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രധാനമായും എൻജിനിയറിങ്‌ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച അടിത്തറ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഐ.ടി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബയോളജി എന്നി വിഷയങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കൽ, പാരാ മെഡിക്കൽ മേഖലകൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പ്രായോഗിക പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സിലബസാണ്‌ ടെക്‌നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും ലഭ്യമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചിട്ടയായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ, PTA യോഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നടത്തുന്നതിന് IHRD യുടെ സ്കൂളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും അഭിനന്ദനവും ഈ സ്കൂളുകൾ നേടുകയുണ്ടായി

സർക്കാർ സഹായങ്ങൾക്കു പുറമേ പൊതു സംഘടനകളുടേയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേയും സഹായത്തോടെ ഓൺലൈൻ പഠന സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിലും ഈ സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തി. ടെക്‌നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് എഞ്ചിനിയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ രംഗങ്ങളിൽ തുടർ പഠനം കൂടുതൽ സുഗമമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചിട്ടയായ പ്രായോഗിക പരിശീലനം ചെറുപ്പത്തിലേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളായ വൻകിട ബഹുരാഷ്ട കമ്പനികൾക്കും പ്രിയങ്കരരാക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന IHRD യുടെ 44 അപ്പ്ളൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കുകളിലും നേരിട്ട് രണ്ടാം വർഷത്തേക്ക് പ്രവേശനത്തിനും അവസരമുണ്ട്. സാങ്കേതിക പഠനം താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലും പഠനം തുടരാം.

മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും അച്ചടക്കമുള്ള പഠനാന്തരീക്ഷവും നിലവിലുള്ള IHRD സ്‌കൂളുകൾ പൊതു സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ നല്ല പ്രതിച്ഛായയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപക-രക്ഷാകർതൃ സമിതികൾ ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് നിയമാനുസൃത ഫീസിളവ് ലഭിക്കും ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. SSLC/തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടി കേരളത്തിലെ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവര്‍ പ്രവേശനത്തിന് അര്‍ഹരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ പൊതു വിഭാഗത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന വിജയശതമാനമാണ് IHRD യുടെ കീഴിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. SSLC/തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും പരീക്ഷയെഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
 തിരുത്തിയാട്  സ്കൂളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താഴെപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ihrd.kerala.gov.in/thss

9447885352,8547005031  എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
Web site www.thssthiruthiyad.ihrd.ac.in/

പ്രിൻസിപ്പാൾ
മഹേഷ് പാവങ്ങാട്ട്

PTA ഭാരവാഹികൾ :
Sudhir .K 9847067775
Web site www.thssthiruthiyad.ihrd.ac.in/